q58gJpk4f7UX4p

Radiokirurgjia është pjesë e terapisë rrezatuese, e cila përdoret për trajtimin e tumoreve, zakonisht në tru, të cilat nuk mund të mënjanohen me anë të kirurgjisë. Për herë të parë në rajon, ky lloj i terapisë rrezatuese gjendet në spitalin klinik “Acibadem Sistina” me ndihmën e apartatit më të fuqishëm dhe më të sigurt për radioterapi TRILOGY.
Source: New feed