q58gJpk4f7UX4p

Institucionet e Kosovës kanë nisur ndryshimin e ligjit për Dhomën e Veçantë të Gjykatës Supreme të Kosovës.
Source: New feed