PYETJET ME TE SHPESHTA

Kush mund të shtoje shpallje ne Amra.AL?
Amra.AL mund të shtoni shpallje si:
– Person Privat
– Kompani

Si të regjistrohem?
Nëse keni vendosur të publikoni një shpallje në Amra.AL klikoni “POSTO SHPALLJE”.

Sa kushton nje shpallje?
Shpalljet në portalin Amra.AL janë falas.

Si mund të shtoi një shpallje?

 • Kategoria – Së pari ju zgjidhni një kategori dhe nën-kategori në të cilën ju doni të shtoni shpalljen tuaj.
 • Foto – Në këtë hap, ju mund të shtoni fotot në shpaljen tuaj (max 4 foto.). Ju mund të shtoni një format foto * .jpeg; * .jpg; * .png; . madhësia maximale është 1 MB. Foto i pare përdoret në mënyrë automatike si parashikim i shpalljea tuaj
 • Shpallja – në këtë seksion ju shkruani shpalljen tuaj:
  • Lloj i shpalljes (psh. Shitje apo blerje)
  • Titulli i shpalljes (psh. Iphone 6 64 GB)
  • Çmimi (psh. 500 € / Leke)
  • Gjendja e sendit (psh. I ri ose i përdorur)
  • Vendndodhja (zgjidhe shtetin dhe qytetin)
  • Kontaktet – të dhënat e detyrueshme janë emri (emri i kompanisë) dhe numrin e telefonit

Cilat shpallje janë të ndaluara?

 • Fitimet e shpejtë (psh. u bera brenda një jave milioner)
 • Duke bere parapagese per pune ose shitje
 • Audiotext dhe sms numrat me bazë të veçantë tarifor. (psh. dergo sms ne 5552)
 • Sistemet multilevel, Sistemet piramidale
 • Kopje (disketa, CD, DVD dhe media të tjera), falsifikime
 • Promovimin dhe shitja e drogës
 • Reklama në gjuhë të tjera përveç gjuhës Shqipe
 • Shpallje erotike, LiveChat, valltarë, shërbime erotike, punë erotike
 • Faqet e internetit të kompanive dhe logot e tyre
 • Shërbimet e përmbajtjes identike si Amra.AL
 • Karburant, Gaz

Gjithashtu e ndaluar:

 • Të shkruani fjalë tërë në kryeqytetet, me përjashtim të akronimeve
 • Të shkruani në titullin apo tekst të shpalljes karaktere speciale (@ * # $% ^ &!?)
 • Të shkruani në titullin apo tekst adresa te internetit
 • Të përdorni tekste superlativa dhe pretendimet e paverifikueshme (cilësi më të mirë, teknologjia e fundit, oferta më e madhe, …)

Ku mund ti gjeje shpalljet e mia
Të gjitha shpalljet mund të shihen në logarin tuaj tek butoni SHPALLJET

Ndrysho shpalljen – Ju mund të ndryshojë të gjitha detajet e shpalljes. Kategoria nuk mund të ndryshohet
Aktivizoni / çaktivizoni shpalljen – Ju mund të aktivizoni ose çaktivizoni shpalljen çdo koh

Keni harruar fjalëkalimin tuaj
Fjalëkalimi është e nevojshme në portalin Amra.AL – Nëse keni harruar fjalëkalimin tuaj, kliko në butonin “Harruat fjalëkalimin?”.